Leasing onawialny

Jest to tak zwany odnawialny leasing. Firma zobowiązuje się do wymiany podzespołów komputerów przez cały okres trwania umowy.

Nie są to oczywiście wszystkie zalety leasingu, a tylko te najważniejsze aspekty przemawiające za skorzystaniem z tej opcji. Niestety również w przypadku leasingu możemy wyróżnić kilka wad. Jest ich nieco mniej niż zalet, jednak zamierzając skorzystać w przyszłości z umowy leasingowej, powinniśmy być świadomi tego co nas czeka.

W Polsce wciąż istnieje niejednolite i niepewne traktowanie umów leasingowych przez urząd skarbowy. Wiąże się to w sposób bezpośredni z niepewnością potencjalnego leasingobiorcy który mimo przepisów oraz zapewnień ze strony leasingodawcy, wciąż obawia się reakcji urzędu skarbowego.