Wady leasingu

Umowa leasingowa na początku wydaje się prosta i lukratywna. Niestety ciągle nieprecyzyjne aspekty prawne skutecznie zniechęcają zarówno leasingobiorców jak i leasingodawców szczególnie w przypadku leasingu konsumenckiego.

Większość przepisów powstała wiele lat temu, gdy jeszcze nie funkcjonował leasing dla osób fizycznych i do dziś nie zostały one znowelizowane.

Rodzi się przez to wiele wątpliwości i błędnych interpretacji. Główna nieścisłość wiąże się z możliwością nabycia auta przez leasingobiorcę po zakończeniu okresu umowy leasingowej. Dodatkowo, jeśli leasingobiorca zechce zakupić samochód przed upływem umowy, będzie musiał zapłacić za niego cenę rynkową bez względu na to, jaka była dotychczasowa suma wpłaconych rat. Musimy mieć jedynie nadzieję że rosnąca popularność leasingu w Polsce, otworzy wreszcie oczy politykom i ustawodawcom.