Czym jest leasing

Leasing, w największym skrócie można porównać do najmu. Oczywiście to bardzo umowne porównanie, jednak jest w tym dużo prawdy. Otóż dokładniej, leasing jest umową cywilno-prawną między leasingodawcą a leasingobiorcą.

Leasingobiorcą jesteśmy naturalnie my, natomiast leasingodawcą firma, z którą podpisujemy umowę.

Na mocy tej umowy, leasingodawca przekazuje nam prawo do użytkowania określonego dobra, w naszym przypadku samochodu, na określony okres czasu. W zamian za to, jesteśmy zobligowani do płacenia rat leasingowych. Okres płatności rat jest ściśle określony w umowie i trwa przez okres użytkowania dobra. Umowa w swojej formie jest w pewnym stopniu podobna do umowy najmu, stąd też moje początkowe porównanie.