Anomalie finansowe

Kolejną wadą mogą być pewne anomalie finansowe wynikające z długiego okresu użytkowania przedmiotu przez leasingobiorcę. Polega to na tym, że suma spłat rat leasingowych na koniec umowy, często może przekroczyć całkowity koszt leasingowanego przedmiotu.

Kolejnym zagrożeniem może być upadek firmy leasingowej.

W takim przypadku, posiadając samochód w leasingu w firmie X, podczas upadku tej firmy, możemy ten samochód stracić na rzecz komornika, który nam ten samochód odbierze. Będzie miał do tego niestety prawo, gdyż zgodnie z umową leasingową, samochód ten ciągle będzie należał do firmy X. Dlatego też tak ważne jest zapoznanie się w firmą leasingową i sprawdzenie jej wiarygodności przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy.