Wymogi leasingodawcy

Nie należy zapomnieć również o dwóch rzeczach. Leasingodawca poprosi o zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych oraz deklarację podatku dochodowego za ostatni rok i miesiąc. Oczywiście oprócz tego potrzebne są dwa dowody tożsamości.

Oczywiście wszystko zależy od leasingodawcy. Niektórzy wprowadzają uproszczone procedury na niektóre przedmioty objęte umową leasingową, niektórzy jednak bardzo dokładnie i skrupulatnie sprawdzają potencjalnego leasingobiorcę.

Niektórzy wymagają również przedstawienia umowy spółki którą prowadzimy, czy jest to spółka jawna, partnerska czy też z o. o.