Umowa odnawialna

O ile przedmiotem leasingu klasycznego mogą być samochody używane, to już w umowie odnawialnej jest mowa tylko o samochodach nowych.

Zasadą leasingu odnawialnego jest używanie nowego samochodu przez okres trwania umowy, z możliwością jego wymiany na nowy po zakończeniu umowy.

W czasie wymiany, leasingobiorca oddaje dotychczas używany samochód leasingodawcy po czym podpisuje nową umowę która dotyczy nowego samochodu. Oczywiście może wykupić dotychczas używane auto lub przedłużyć umowę leasingową. Zdaniem analityków, koszty używania samochodu nowego podczas trwania umowy leasingowej, mogą być nawet dwa razy niższe od kosztów poniesionych po podpisaniu tradycyjnej umowy kredytowej.