Przepisy podatkowe

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi, kosztami uzyskania przychodów, są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem wydatków, których ustawy nie uznają za koszty.

Takimi wydatkami są m.in. wydatki ponoszone przez leasingobiorcę w postaci spłat rat leasingu. Sytuacja ma miejscy tylko w przypadku leasingu finansowego.

Oprócz tego, umowa leasingu nie podlega opłacie skarbowej. Ma to natomiast miejsce w przypadku umowy sprzedaży. Takie koszta często są bardzo wysokie. Kolejnym ciekawy aspektem leasingu, jest teoretycznie stały dostęp do nowych technologii bez konieczności ponoszenia ich całkowitych kosztów. Istnieją również firmy leasingowe oferujące specjalną formę leasingu, przeznaczoną np. dla komputerów.