Samochody poleasingowe

Jak już wiemy, leasing daje nam możliwość korzystania z samochodów leasingodawcy po zawarciu umowy leasingowej i opłacaniu miesięcznych rat określonych w umowie.

Należy jednak pamiętać, że taki samochód nie jest naszą własności i wciąż należy do majątku leasingodawcy. Istnieje jednak możliwość wykupu samochodu po zakończeniu okresu trwania umowy.

Jednak co się stanie gdy zechcemy wykupić samochód przed zakończeniem umowy leasingowej? Przedstawmy to na pewnym przykładzie. Osoba posiadająca działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, w ubiegłym roku rozpoczęła leasing samochodu na okres czterech lat. Po roku leasingu, nosi się z zamiarem wykupienia go. Leasingodawca wyraża zgodę, proponując wykup auta po cenie rynkowej. Każdą ratę miesięczną oraz 60% VAT-u osoba ta odliczała co miesiąc.