Potrzebne dokumenty

Jak zwykle aby załatwić coś związanego z finansami, potrzebny będzie nam mały stosik papierów. Podobnie jest w tym przypadku. Jeśli jesteśmy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i ubiegamy się o leasing, musimy skompletować kilka rzeczy.

Przede wszystkim niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeśli jesteśmy lekarzem, musimy posiadać dodatkowo umowę ze Skarbem Państwa lub gminą o udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Oprócz tego potrzebny będzie również Numer Identyfikacji Podatkowej NIP oraz REGON.